muziekkopie

Reglement

Met de exploitatie van cultureel centrum De Mallemolen streven wij ernaar het gezellig, leefbaar en veilig te houden voor alle gasten. Om die gastvrijheid tewaarborgen hebben wij gedragsregels opgesteld, die onvoorwaardelijk van toepassing zijn op al onze gasten. Door gebruik te maken van onze accommodatie stemt u in met onze huisregels.

 

Het Bestuur;

De gang van zaken in cultureel centrum De Mallemolen wordt bepaald door de medewerkers in de accommodatie. Zij geven leiding aan het gebruik van de accommodatie. U dient aanwijzingen van medewerkers, management en overige daarvoor door het bestuur aangewezen personen gegeven in de accommodatie, aan de deur of in de directe nabijheid van de accommodatie stipt en onmiddellijk op te volgen.

 

Gedrag;

Wij verwachten dat onze gasten zich beleefd en respectvol gedragen ten opzichte van elkaar en ten opzichte van onze medewerkers. Het is niet toegestaan om zonder geldige reden rond te hangen in cultureel centrum De Mallemolen. Gasten die zich schuldig maken aan agressief gedrag, zich in woord en gebaar racistisch of discriminerend uiten, derden belagen met ongewenste intimiteiten of zich anderszins hinderlijk of aanstootgevend gedragen kunnen voor onbepaalde tijd de toegang tot cultureel centrum De Mallemolen worden geweigerd.

 

Hard- en/of softdrugs;

Het bezit, gebruik en/of de handel in hard- en/of softdrugs of andere verboden verdovende of hallucinaties opwekkende middelen in of rondom cultureel centrum De Mallemolen is niet toegestaan. Overtreding van deze regel kan betekenen dat u de toegang tot cultureel centrum De Mallemolen voor onbepaalde tijd wordt geweigerd.

 

Horeca - Alcoholgebruik;

In cultureel centrum De Mallemolen is het niet toegestaan om zelf meegenomen eet- en drinkwaren te nuttigen.  Het is niet toegestaan glaswerk, flesjes of andere eigendommen van cultureel centrum De Mallemolen mee naar buiten te nemen. Aan personen onder de 18 jaar worden geen alcoholhoudende dranken verstrekt. Deze regels gelden ook voor het ten behoeve van derden aanschaffen van alcoholhoudende dranken. Aangeschoten of dronken gasten wordt de toegang geweigerd en hen wordt voor zover zij al toegang hebben geen alcoholhoudende drank verstrekt.

 

Aansprakelijkheid;

Het management en/of medewerkers zijn niet aansprakelijk voor vermissing en/of schade aan eigendommen van gasten.

 

Roken;

In cultureel centrum De Mallemolen geldt een algeheel rookverbod. Verwacht wordt dat rokers hun peuken in de daarvoor bestemde bakken deponeren.


Sluitingstijd

Van onze gasten wordt verwacht dat zij de door de medewerkers aangegeven sluitingstijd respecteren en de orde op straat niet verstoren.

 

Brandbeveiliging;

Waarschuw bij brand direct het aanwezige personeel en volg hun aanwijzingen onmiddellijk op.

 

EHBO/ BHV;

Het personeel is bekwaam in het verlenen van eerste hulp. In de accommodatie is een EHBO trommel aanwezig.

 

Geluid;

Maak geen overbodig rumoer, houd rekening met gebruikers en bezoekers van de accommodatie.

 

Afval;

Houd de accommodatie schoon, gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.

 

Toiletgebruik;

Wij doen onze uiterste best de toiletten hygiënisch schoon te houden. Wij verwachten van onze gasten dat zij dit ook doen en eventuele onvolkomenheden aan ons melden. De toiletten zijn bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere reden dan toiletgebruik is niet toegestaan. Het toilet voor bezoekers bevindt zicht op de benedenverdieping.

 

Cameratoezicht;

Wij zullen, waar wij dat wenselijk vinden, gebruik maken van camera’s om uw en onze eigendommen te beschermen. Gasten stemmen er mee in dat in voorkomende gevallen opnamen aan de politie worden getoond.

 

Overtreding van onze huisregels;

Overtreding van de huisregels kan tot gevolg hebben dat onze medewerkers u direct de toegang tot de accommodatie kan ontzeggen. Als u aan het verzoek de accommodatie te verlaten niet voldoet dan pleegt u lokaalvredebreuk. Dit is een strafbaar feit en zal tot gevolg hebben dat wij de politie inschakelen.

 

Klachten;

Klachten lossen wij graag onmiddellijk op. Ons personeel is u graag van dienst om het u zo goed mogelijk naar de zin te maken. Bent u desondanks niet tevreden, dan kunt u zich schriftelijk of per mail richten tot de het bestuur van cultureel centrum De Mallemolen. Voor mail kan dat via info@mallemolengroesbeek.nl

 

 

 • a
  SFEERVOL THEATERCAFE

  Het sfeervol ingerichtte theatercafe is de perfecte locatie voor uw verenigings- en bedrijfsfeest.

  meer weten

 • a
  HUREN BIJ DE MALLEMOLEN

  De Mallemolen verhuurt diversen ruimten tot 500 personen.

  bekijk onze zalen

 • a
  DE MALLEMOLEN

  De Mallemolen is gelegen in het centrum van Groesbeek. Het moderne centrum is uiterst geschikt voor vergaderingen, bijeenkomsten, congressen, beurzen, verenigings- en bedrijfsfeesten.

  Contact

  Reserveren

  Flexwerken, vergaderen, evenementen & congressen, sociale & culturele activiteiten…

  Voor informatie over de verhuur van ruimten kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs:

  Telefoon: 024 3976360

  E-mail: info@mallemolengroesbeek.nl