muziekkopie

Privacyverklaring

Stichting Mallemolen Beheer Groesbeek respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om uw bestelling(en) zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Mochten wij uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, dan zijn wij verplicht daarvoor uw toestemming te vragen. Stichting Mallemolen Beheer Groesbeek zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

 

Stichting Mallemolen Beheer Groesbeek gebruikt de gegevens van haar klanten op de volgende wijze:

Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en om u op de hoogte te houden van speciale aanbiedingen en acties. Wanneer u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.

 

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

 

Als u besluit een recensie te schrijven, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers. Wel behouden wij het recht van moderatie in bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen.

 

Stichting Mallemolen Beheer Groesbeek verkoopt uw gegevens niet

Stichting Mallemolen Beheer Groesbeek zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Wij delen uw adresgegevens uitsluitend met partijen die wij inschakelen voor de levering van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Stichting Mallemolen Beheer Groesbeek gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie.

 

Feedback
Indien u nog vragen mocht hebben over de privacy verklaring vanStichting Mallemolen Beheer Groesbeek, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder in het geval u informatie wilt hebben over het gebruik van uw gegevens of wanneer u deze wilt wijzigen. Deze privacy verklaring is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Mocht u toch nog aanleiding zien voor een aanvulling, dan zien wij die graag tegemoet op info@mallemolengroesbeek.nl.


 

Privacyverklaring in het kader van de AVG

Cultureel Centrum De Mallemolen, gevestigd Kloosterstraat 11, 6562 AT Groesbeek, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Cultureel Centrum De Mallemolen
Kloosterstraat 11
6562 AT Groesbeek 
Telefoon: 024 3976360
Website: www.mallemolengroesbeek.nl 
E-mailadres: info@mallemolengroesbeek.nl

Functionaris Gegevensbescherming
Martijn Arents is de functionaris gegevensbescherming van Cultureel Centrum De Mallemolen. Hij is te bereiken via het emailadres: info@mallemolengroesbeek.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Cultureel Centrum De Mallemolen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 •  Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mallemolengroesbeek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Cultureel Centrum De Mallemolen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling. 
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Geautomatiseerde besluitvorming
Cultureel Centrum De Mallemolen neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cultureel Centrum De Mallemolen) tussen zit. Cultureel Centrum De Mallemolen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint). Deze programma’s worden gebruikt om facturen te versturen naar de gebruikers van Cultureel Centrum De Mallemolen, adressenbestanden van onze gebruikers te beheren, een lijst emailadressen te maken/beheren van personen die geïnteresseerd zijn in de activiteiten die plaatsvinden bij Cultureel Centrum De Mallemolen. De overzichten met persoonsgegevens (naam, adres en e-mailadres) zijn opgeslagen op een beveiligde computer. Daarnaast zijn de overzichten beveiligd met een wachtwoord.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Cultureel Centrum De Mallemolen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zolang een gebruiker van Cultureel Centrum De Mallemolen diensten afneemt van ons, zullen wij zijn/haar gegevens bewaren. Dit geldt ook voor de personen die op onze mailinglijst ten behoeve van onze nieuwsbrief staan. Personen worden direct van de lijst verwijderd wanneer hij/zij aangeeft geen email van Cultureel Centrum De Mallemolen meer wenst te ontvangen. Bij elke nieuwsbrief maken wij de geadresseerde hierop attent. Gebruikers van Cultureel Centrum De Mallemolen zullen uit ons overzicht met gebruikers verwijderd worden zodra ze geen diensten meer van ons afnemen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Cultureel Centrum De Mallemolen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Cultureel Centrum De Mallemolen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cultureel Centrum De Mallemolen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mallemolengroesbeek.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Cultureel Centrum De Mallemolen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Cultureel Centrum De Mallemolen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mallemolengroesbeek.nl

 

 • a
  SFEERVOL THEATERCAFE

  Het sfeervol ingerichtte theatercafe is de perfecte locatie voor uw verenigings- en bedrijfsfeest.

  meer weten

 • a
  HUREN BIJ DE MALLEMOLEN

  De Mallemolen verhuurt diversen ruimten tot 500 personen.

  bekijk onze zalen

 • a
  DE MALLEMOLEN

  De Mallemolen is gelegen in het centrum van Groesbeek. Het moderne centrum is uiterst geschikt voor vergaderingen, bijeenkomsten, congressen, beurzen, verenigings- en bedrijfsfeesten.

  Contact

  Reserveren

  Flexwerken, vergaderen, evenementen & congressen, sociale & culturele activiteiten…

  Voor informatie over de verhuur van ruimten kunt u contact opnemen met één van onze adviseurs:

  Telefoon: 024 3976360

  E-mail: info@mallemolengroesbeek.nl